Isparta Avukat

Ticaret ve İş Hukuku Nedir ?

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da İş Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. İş hukuku, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarının düzenlendiği hukuk dalıdır. İş davaları günümüzde en çok görülen davalar arasında yer almaktadır. İş hukukuna ilişkin davalar İş Mahkemelerinde, İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir.

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş sözleşmesinin hazırlanması ve feshi, işçi ücretleri, yıllık izin ve fazla çalışma, kıdem ve ihbar tazminatları, hafta tatili, çıkarılan işçinin işe iade hakkı, yeni iş arama izni vb. konulardaki uyuşmazlıklarda müvekkillerine gereken hukuki yardımı sağlayarak en iyi şekilde temsil etmektedir. İş Hukukunu ilgilendiren dava ve işlerde konusunda uzman İş Hukuku avukatına başvurmak davanın seyri ve hukuki uyuşmazlığın çözümü açısından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacaktır. Çünkü uzman İş avukatı hukuki bilgi ve tecrübesiyle gereken hukuki yardımı en iyi şekilde sağlamaktadır. NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta İş Hukuku avukatı kadrosu ile İş Hukukuna ilişkin dava ve işlerde faaliyetlerine devam etmektedir.

Isparta İş Hukuku Avukatı Olarak İş Davalarına İlişkin Faaliyetlerimiz

  • İşe iade davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ve sair haklara ilişkin olarak açılacak davaların hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
  • Hizmet tespit davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
  • Haklı fesih ve sonrasındaki dava süreçlerinin takibi,
  • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi,
  • İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması,
  • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında, tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibinin yapılması,
  • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları,
  • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?