Isparta Avukat

Sağlık Hukuku Nedir ?

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Sağlık Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Sağlık hukuku;  sağlık hizmeti alan, sunan ve bu hizmetten yararlananlar arasındaki hakları ve yükümlülükleri düzenleyen, bu kişi ve kurumlar arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları önlemeye ve çözüm bulmaya çalışan bir hukuk disiplinidir. Sağlık Hukuku; hasta ve hekim hakları ile sağlık hizmeti sunucularının devlet kurumları ile olan ilişkisini birlikte ele alması sebebiyle tıp ve hukuk karma bilimidir. Bunun doğal sonucu olarak hastanelerin hukuki yapısı, sigorta hukuku, hatalı tıbbi uygulamalar, ilaç ve tıbbi malzeme hukuku, Sağlık Bakanlığı teşkilat ve yönetimi, Ceza hukuku ve İdare hukuku gibi alanlarla yakın ilişkilidir. NB Hukuk ve Avukatlık bürosu Isparta sağlık hukuku avukatı kadrosu ile gerek hastalar gerekse doktorlar ve diğer sağlık personelleri ile hastaneler bakımından hem ceza davaları hem de tazminat davaları süreçleri ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti konusunda faaliyet göstermektedir.

Isparta Sağlık Hukuku Avukatı Olarak Faaliyetlerimiz;

  • Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi,
  • Hasta ve hekim hakları, hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  • Hekimlerin tazminat sorumluluğuna ilişkin Malpraktis davalarının açılması ve yürütülmesi,
  • Hekimlerin cezai sorumluluğuna ilişkin Malpraktis davalarının açılması ve yürütülmesi,
  • Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi ve benzer diğer konularda danışmanlık.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?