Isparta Avukat

Rekabet Hukuku Nedir ?

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Rekabet Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur.
Rekabet Hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

NB Hukuk Bürosu, başta şirketlere rekabet hukuku danışmanlığı yaparak, şirketlerin rekabet ihlalini önleyici hukuki tedbirler almakta, rekabet ihlali nedeniyle yapılan soruşturmaları şirket adına takip ederek, bu alanda etkin bir hukuki destek sağlamaktadır. Bu kapsamda; Rekabet Kurumu nezdinde takibi lazım gelen birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak, hakim durumun kötüye kullanılması hakkında şikayette bulunmak, şikayetler çerçevesinde sözlü ve yazılı savunmalarda bulunmak gibi işlemler başta olmak üzere, mahkemeler huzurunda rekabet davalarında müvekkillerine gereken hukuki yardımı sağlayarak en iyi şekilde temsil etmektedir. NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta avukat kadrosu ile Rekabet Hukukuna ilişkin dava ve işlerde faaliyetlerine devam etmektedir.

Isparta Avukat Olarak Faaliyetlerimiz

  • Türk Rekabet Kurumu’na birleşmeler ile ilgili bildirimlerde bulunmak,
  • Hakim durumun kötüye kullanılması hakkında Rekabet Kurumuna şikayette bulunmak,
  • Türk Mahkemeleri huzurunda rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil etmek
  • Rekabet ihlallerini takip etmek,
  • Anlaşmaların, stratejik işbirliklerinin ve diğer işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili destek sağlamak,
  • Temsilcilik ve dağıtım anlaşmalarına ilişkin rekabet konuları üzerinde görüş bildirmek,
  • Rekabet/hakim durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri yönlendirmek.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?