Isparta Avukat

NB Hukuk Bürosu

Ceza Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da ceza davaları alanında faaliyet göstermektedir. Gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma, gözaltı, uzlaştırma ve diğer ceza dava konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki ve gerekse şüpheli vekili olarak temsil etmektedir. Ceza hukuku, Türk Ceza Kanunu ve Ceza …

Ceza Hukuku Devamını Oku »

Borçlar Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Borçlar Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Taraflar arasındaki sözleşme ve borç ilişkilerini konu alan ve düzenleyen “Borçlar Hukuku”, gerek ülkemizde gerekse dünyadaki diğer hukuk düzenleri genelinde, toplumca en çok bilinen, üzerine en çok araştırma yürütülen hukukun en temel alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Borçlar Kanunundan doğan davalarda; hile, gabin, muvazaa …

Borçlar Hukuku Devamını Oku »

İdare Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da İdare ve Vergi Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. İdare ve Vergi Hukuku idare ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektedir. İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirler. İdare, kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Fakat uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine sebebiyet veren hukuka aykırı idari …

İdare Hukuku Devamını Oku »

Gayrimenkul Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Gayrimenkul Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Gayrimenkul Hukuku toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda; hukuki destek alınması son derece önemlidir. Gayrimenkul alanında yaşanan uyuşmazlıklar mahkemeye taşındığında; taraflar yüksek mahkeme giderleri ve ücret ödemeleriyle karşılaşıp, hak …

Gayrimenkul Hukuku Devamını Oku »

İcra Davaları ve İcra Takipleri

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da icra takipleri ve icra davaları alanlarında faaliyet göstermektedir. İcra ve İflas Hukuku, kişilerin alacaklarını doğrudan ilgilendiren bir hukuk dalıdır. İcra ve iflas hukuku sayesinde alacak ve borç ilişkisi içerisindeki kişiler alacaklarını hukuk kuralları çerçevesinde tahsil etmektedirler. Bu hukuk dalında icra takiplerinin hazırlanması, haciz işlemlerinin yapılması ve borçlu üzerine kayıtlı …

İcra Davaları ve İcra Takipleri Devamını Oku »

isparta avukatlik

Isparta Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Aile Hukuku ve Boşanma Davaları alanlarında faaliyet göstermektedir. Aile Hukuku aile ilişkilerini düzenleyen medeni hukukun bir alt dalıdır. Aile Hukuku Türk Medeni Kanunu’nda evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet olmak üzere 3 ana başlık altında düzenlenmiştir. Bu kapsamda Aile Hukukunun ilgilendiği Nişanlanma, Evlenmenin Koşulları ve Hükümleri, Boşanmanın Koşulları ve Sonuçları, …

Isparta Aile Hukuku ve Boşanma Davaları Devamını Oku »

Ticaret ve İş Hukuku Nedir ?

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da İş Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. İş hukuku, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarının düzenlendiği hukuk dalıdır. İş davaları günümüzde en çok görülen davalar arasında yer almaktadır. İş hukukuna ilişkin davalar İş Mahkemelerinde, İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye …

Ticaret ve İş Hukuku Nedir ? Devamını Oku »

Bilişim Hukuku Nedir ?

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Bilişim Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Bilişim hukuku; İnternet içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile ilgili olarak, internet kanalıyla yapılan marka ihlallerinin önlenmesi, bilişim sisteminin hukuka aykırı ihlali bozulmasını ele alır. Bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, yok edilmesi ve müstehcenlik dahil olmak üzere kanunumuza yeni eklenmiş bilişim suçları ile her türlü …

Bilişim Hukuku Nedir ? Devamını Oku »

Miras Hukuku Nedir ?

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Miras Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Murisin yani miras bırakanın, mirasçılara intikal edebilen mal varlığına tereke denir. Medeni Hukukun bir dalı olan miras hukuku, …

Miras Hukuku Nedir ? Devamını Oku »

Sağlık Hukuku Nedir ?

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Sağlık Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Sağlık hukuku;  sağlık hizmeti alan, sunan ve bu hizmetten yararlananlar arasındaki hakları ve yükümlülükleri düzenleyen, bu kişi ve kurumlar arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları önlemeye ve çözüm bulmaya çalışan bir hukuk disiplinidir. Sağlık Hukuku; hasta ve hekim hakları ile sağlık hizmeti sunucularının devlet kurumları ile …

Sağlık Hukuku Nedir ? Devamını Oku »

Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?