Isparta Avukat

Isparta Avukat

Isparta Avukat – NB Hukuk Bürosu müvekkillerine dava ve hukuki danışmanlık kapsamında, dinamik ve alanlarında uzman avukatlarla, önceliğimiz olan şeffaflık. Isparta’da yapıcı ve müvekkil odaklı çalışma prensiplerimiz ile motivasyonu yüksek, üretken bir çalışma ortamına sahip olmanın avantajı hizmet veriyoruz.

Başta Aile Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku. İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku alanları olmak üzere, Ticaret ve İş Hukuku. Bilişim Hukuku, Sağlık Hukuku, Spor Hukuku ve Rekabet Hukuku. Gibi özel uzmanlık gerektiren birçok alanda hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Temsil ettiğimiz müvekkillere yüksek kalitede dava ve hukuki danışmanlık hizmeti sunabilmek amacıyla. Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekte, bu şekilde hızla değişen dünyaya, aynı hızla uyum sağlamakta ve müvekkillerimiz aleyhine oluşabilecek tüm hukuki riskleri henüz ortaya çıkmadan öngörebilmek için çalışmaktayız.

Isparta Avukat – NB Isparta Avukatlık Bürosu

ısparta avukat
ısparta avukat

Isparta Avukat – Müvekkili temsil ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini ifa ederken; evrensel ahlaki ve hukuki değerler ile avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülükleri çerçevesinde (Bağımsızlık, Özgürlük, Sır Saklama. Müvekkile Sadakat, Adil Olma, Hakkaniyet, Öz Denetim, Hukukun üstünlüğüne ve yargının adil yönetimine saygı. Avukatlık mesleğinin itibar ve onuru ile avukatın kişisel dürüstlük ve saygınlığı. Özenlilik, Sürekli öğrenme, Öncülük, Bilimsellik, Üretkenlik, Süreklilik v.b.) hareket etmek.

  • Toplumsal değerler ve hukuki ilkeler çerçevesinde müvekkil ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurmak.
  • Hukuki sorunlarda çözüm odaklı yaklaşım biçimi sergilemek.
  • Hukuki uyuşmazlıkları sadece dava avukatlığı ve çekişme olarak ele almayıp, gerektiğinde uzlaşarak en hızlı ve etkin şekilde çözümlemek.
  • Müvekkilin bilgilerini tarafımıza sunması durumunda bu bilgileri güven ve mahremiyet kavramı kapsamında saklı tutmak.

Adalete ve hukuka olan saygı ve inancın artmasına katkıda bulunmak. Müvekkillerimizin hak ve özgürlüklerini, karşılıklı saygı ve iş kuralları çerçevesinde, profesyonel olarak savunarak, kendilerine kaliteli hizmet vermek. Hukuk sistemimizdeki tüm gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek temsil edilen müvekkiller adına uygulamak; Saygın, dürüst, güvenilir, çağdaş, atılımcı ve başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedefleyen bir vizyonla adaletin gerçekleşmesi için çalışmaktır.

Isparta Avukat – Kişi ve kurumların haklarını en iyi şekilde savunmak, tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmak. Hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine katkıda bulunarak, ülke ve dünya sorunları ile yakından ilgileneniyoruz. Ulusal ve küresel ölçekteki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte alanında seçkin bir Hukuk Bürosu olmaktır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?