Isparta Avukat

Isparta Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Aile Hukuku ve Boşanma Davaları alanlarında faaliyet göstermektedir. Aile Hukuku aile ilişkilerini düzenleyen medeni hukukun bir alt dalıdır. Aile Hukuku Türk Medeni Kanunu’nda evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet olmak üzere 3 ana başlık altında düzenlenmiştir. Bu kapsamda Aile Hukukunun ilgilendiği Nişanlanma, Evlenmenin Koşulları ve Hükümleri, Boşanmanın Koşulları ve Sonuçları, Mal Rejimleri ve Mal Paylaşımı, Aile Konutu, Soybağı, Evlat Edinme, Velayet, Çocuğun Nafaka Hakkı, Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Vesayet, Kayyımlık, Yasal Danışmanlık ve Yardım Nafakası konularında aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde faaliyetler göstermektedir.

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları günümüzde en çok görülen davalar arasında yer almaktadır. Aile hukukuna ilişkin davalar Aile Mahkemelerinde, Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Aile Hukuku ve Boşanma Davalarını ilgilendiren dava ve işlerde konusunda uzman aile avukatına başvurmak davanın seyri ve hukuki uyuşmazlığın çözümü açısından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacaktır. Çünkü uzman aile avukatı hukuki bilgi ve tecrübesiyle gereken hukuki yardımı en iyi şekilde sağlamaktadır. NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta aile avukatı kadrosu ile Aile Hukuku ve Boşanma Davalarında faaliyetlerine devam etmektedir.

Isparta Boşanma Avukatı Olarak Aile Hukuku ve Boşanma Davalarına İlişkin Faaliyetlerimiz

 • Evlilik Sözleşmesi ve Mal Rejimi Sözleşmesi Hazırlanması
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü Düzenleme
 • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
 • Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
 • Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
 • Boşanma davası sonrasında maddi manevi tazminat davaları açılması ve takibi
 • Tanıma ve tenfiz davalarının açılması ve takibi
 • Velayet davaları açılması ve takibi
 • Nafakanın yeniden belirlenmesi davalarının açılması ve takibi
 • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
 • Şiddet gösteren eşin 6284 sayılı kanuna göre koruma kararı ve evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?