Isparta Avukat

İdare Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da İdare ve Vergi Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. İdare ve Vergi Hukuku idare ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektedir. İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirler.

İdare, kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Fakat uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine sebebiyet veren hukuka aykırı idari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanmaktadır. T.C. Anayasasında da belirtildiği gibi idarenin her türlü işlem ve eylemlerin karşı yargı yolu açıktır. Bu tür işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda görülmektedir. İdare hukukunda başvuru şekilleri ve süreler son derece hassas usuli kurallara bağlanmıştır. İdarenin yaptırım gücü ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeler çerçevesinde korunması Nb Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak en önemli önceliğimizdir.

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurular, İdari sözleşmelerden doğan davalar, Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin iptal davaları, Haksız atama kararına karşı iptal davaları vb. idarenin işlem ve eylemlerine karşı iptal ve tam yargı davalarında gereken hukuki yardımı sağlayarak müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir. NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta idare avukatı kadrosu ile İdare ve Vergi Hukukuna ilişkin dava ve işlerde faaliyetlerine devam etmektedir.

Isparta İdare Avukatı Olarak İdare Hukuku ve Vergi Hukuku’na İlişkin Faaliyetlerimiz

 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davaları açılması ve yürütülmesi
 • Kamulaştırma ile ilgili davaların yürütülmesi
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması ve yürütülmesi
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları açılması ve yürütülmesi
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması, çözüm yolları & imar davaları takibi,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ilişkin davaların yürütülmesi,
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa ilişkin davaların açılması ve yürütülmesi
 • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,
 • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması ve yürütülmesi
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
 • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliğine ilişkin davaların yürütülmesi
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?