Isparta Avukat

İcra Davaları ve İcra Takipleri

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da icra takipleri ve icra davaları alanlarında faaliyet göstermektedir. İcra ve İflas Hukuku, kişilerin alacaklarını doğrudan ilgilendiren bir hukuk dalıdır. İcra ve iflas hukuku sayesinde alacak ve borç ilişkisi içerisindeki kişiler alacaklarını hukuk kuralları çerçevesinde tahsil etmektedirler. Bu hukuk dalında icra takiplerinin hazırlanması, haciz işlemlerinin yapılması ve borçlu üzerine kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin araştırılması önem arz etmektedir NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Aynı zamanda İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemelerinde görülen davalarda da müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir.

İcra ve İflas Hukukuna ilişkin takipler icra dairelerinde, davalar ise İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. İcra ve İflas Hukukunu ilgilendiren dava ve takiplerde konusunda uzman icra avukatına başvurmak davanın ve icra takiplerinin seyri ve hukuki uyuşmazlığın çözümü açısından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacaktır. Çünkü uzman icra avukatı hukuki bilgi ve tecrübesiyle her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılmak, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularında gereken hukuki yardımı sağlayarak en iyi şekilde temsil etmektedir. NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta icra avukatı kadrosu ile İcra ve İflas Hukukuna ilişkin dava ve takiplerde faaliyetlerine devam etmektedir.

Isparta İcra Avukatı Olarak İcra ve İflas Hukukuna dair dava ve takiplere İlişkin Faaliyetlerimiz

 • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
 • Rehin ve Haciz işlemleri
 • Nafaka alacağına ilişkin dava ve icra takipleri
 • Çocuk teslimi ve Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilişkin icra takipleri
 • Taşınmaz Tahliyesi ve Teslimine ilişkin dava ve icra takipleri
 • Para Alacaklarına veya Teminat Verilmesine ilişkin ilamlı takipler
 • İlamsız takipler
 • Kambiyo senetlerine ilişkin takipler( Bono, Poliçe, Çek)
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?