Isparta Avukat

Faaliyet Alanlarımız

 

NB Hukuk Bürosu müvekkillerine dava ve hukuki danışmanlık kapsamında, dinamik ve alanlarında uzman avukatlarla, önceliğimiz olan şeffaf, yapıcı ve müvekkil odaklı çalışma prensiplerimizle motivasyonu yüksek, üretken bir çalışma ortamına sahip olmanın avantajı ile meslek kurallarından ödün vermeden hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Aile Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Aile Hukuku ve Boşanma Davaları alanlarında faaliyet göstermektedir. Aile Hukuku aile ilişkilerini düzenleyen medeni hukukun bir alt dalıdır. Aile Hukuku Türk Medeni Kanunu’nda evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet olmak üzere 3 ana başlık altında düzenlenmiştir. Aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde faaliyetler göstermektedir.

Child Custody, Adoption And Surrogacy

Ceza Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da ceza davaları alanında faaliyet göstermektedir. Gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikâyet, kovuşturma, soruşturma, gözaltı, uzlaştırma vb. dava konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki ve gerekse şüpheli vekili olarak temsil etmektedir. Ceza hukuku, diğer mevzuatlarla da ilişkili bir hukuk dalıdır.

İcra ve İflas Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da icra takipleri ve icra davaları alanlarında faaliyet göstermektedir.  İcra ve iflas hukuku sayesinde alacak ve borç ilişkisi içerisindeki kişiler alacaklarını hukuk kuralları çerçevesinde tahsil etmektedirler. Bu hukuk dalında icra takiplerinin hazırlanması, haciz işlemlerinin yapılması ve borçlu üzerine kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin araştırılması önem arz etmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

NB Hukuk Bürosunun temel ilgi alanlarından biri olan “gayrimenkul hukuku” toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır.  Gayrimenkul hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkları büromuz müvekkillerini bu davalarda temsil etmektedir. Hukuk büromuz müvekkillerinin sonradan bir uyuşmazlığa maruz kalmaması adına önleyici avukatlık kapsamında danışmanlık hizmeti de vermektedir.

İdare Hukuku

Isparta NB Hukuk Bürosu,  idare ve vergi hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. İdarenin işlem ve eylemlerine karşı iptal ve tam yargı davalarında müvekkilllerini temsil etmektedir. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurular, İdari sözleşmelerden doğan davalar, Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin iptal davaları, Haksız atama kararına karşı iptal davaları vb.

Borçlar Hukuku

Isparta’da NB Hukuk Bürosu, Borçlar Kanunundan doğan davalarda; hile, gabin, muvazaa ve borcun dayanağı sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü vb. konularda Müvekkillerine hizmet vermektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin borç ilişkilerini konu alan bu hukuk dalının temelini “Borçlar Kanunu” oluşturur. Sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü alanlarını içine alır. 

Miras Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Miras Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Murisin yani miras bırakanın, mirasçılara intikal edebilen mal varlığına tereke denir. Miras Hukuku, Medeni Hukukun bir alt dalıdır.

Ticaret ve İş Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da İş Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. İş hukuku, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarının düzenlendiği hukuk dalıdır. İş davaları günümüzde en çok görülen davalar arasında yer almaktadır. İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir.

Bilişim Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Bilişim Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Bilişim hukuku ile ilgili her türlü konuda; İnternet içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile ilgili olarak, internet kanalıyla yapılan marka ihlallerinin önlenmesi, hukuka aykırı ihlali, bozulması, engellenmesi, ve kanunumuza yeni eklenmiş bilişim suçları ile her türlü hukuki mücadelenin sağlanması, e-ticaret, alan adlarına ilişkin destek sağlamaktadır.

Sağlık Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Sağlık Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Sağlık hukuku;  sağlık hizmeti alan, sunan ve bu hizmetten yararlananlar arasındaki hakları ve yükümlülükleri düzenleyen, bu kişi ve kurumlar arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları önlemeye ve çözüm bulmaya çalışan bir hukuk disiplinidir. Sağlık Hukuku;  tıp ve hukuk karma bilimidir.

Spor Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Spor Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Spor hukuku;  sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki spor faaliyetlerinden doğan ilişkileri düzenleyen, bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzel kişilerin karşılaştıkları sorunları çözümlemeyi hedefleyen bir hukuk dalıdır. NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu, Spor Hukukuna ilişkin davalarda en iyi şekilde temsil etmektedir.

Rekabet Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Rekabet Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur.
Rekabet Hukukunun amacı piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemeyi sağlamaktır.

Sizlere bu davalarda yardımcı olabiliriz.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?