Isparta Avukat

Gayrimenkul Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Gayrimenkul Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Gayrimenkul Hukuku toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda; hukuki destek alınması son derece önemlidir. Gayrimenkul alanında yaşanan uyuşmazlıklar mahkemeye taşındığında; taraflar yüksek mahkeme giderleri ve ücret ödemeleriyle karşılaşıp, hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Bu nedenle, gayrimenkul hukuk davalarında azami işlem güvenliği açısından, gayrimenkul hukuku uzmanından, hukuki destek alınarak işlem yapılması, oldukça önemlidir.

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçasını teşkil eden eşya hukuku bölümleri içinde önemli bir alan olarak karşımıza çıkmakta olup; toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuk konuları olan ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan Gayrimenkul Hukuku, detaylı ve karmaşık olarak ifade edilebilecek yapısı nedeniyle gayrimenkul hukuku uzmanı eşliğinde hukuka aykırı durumların bertaraf edilmesi amaçlanır. Gayrimenkul Hukukunun temelini oluşturan “mülkiyet hakkı” T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilmekte ve korunmaktadır.

Kiracılık ilişkisi içerisinde de insanlar problem yaşamaktadır. Kiracılık sözleşmelerinde ev sahipleri kira ödemeyen kiracıların tahliyesini, kira bedelinin ödenmediği durumlarda da kira bedelinin ödenmesini talep etmektedir. Bu bağlamda icra takibi ve tahliye davası açılması durumları söz konusu olabilmektedir. NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu müvekkillerine gereken hukuki yardımı sağlayarak en iyi şekilde temsil etmektedir. NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta avukat kadrosu ile Gayrimenkul Hukukuna ilişkin dava ve işlerde faaliyetlerine devam etmektedir.

Isparta Avukat Olarak Gayrimenkul Hukuku’na İlişkin Faaliyetlerimiz

  • Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
  • Müdahalenin Men’i ve haksız el atmanın önlenmesi davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
  • Şuf’a (ön alım) davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
  • Kamulaştırma ve tezyid-i bedel, davalarında tarafların temsil edilmesi,
  • İntifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi,
  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi,
  • İpotek kurulması ve ipotek terkinin gerçekleştirilmesi,
  • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
  • Boşanma sürecinde, gayrimenkullerin paylaşımı konusunda hukuki destek verilmesi.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?