Isparta Avukat

Borçlar Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Borçlar Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Taraflar arasındaki sözleşme ve borç ilişkilerini konu alan ve düzenleyen “Borçlar Hukuku”, gerek ülkemizde gerekse dünyadaki diğer hukuk düzenleri genelinde, toplumca en çok bilinen, üzerine en çok araştırma yürütülen hukukun en temel alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Borçlar Kanunundan doğan davalarda; hile, gabin, muvazaa ve borcun dayanağı sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü vb. konularda Müvekkillerine hizmet vermektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin borç ilişkilerini konu alan bu hukuk dalının temelini “Borçlar Kanunu” oluşturur. Borçlar Hukuku sözleşmenin hazırlanması, geçerlilik şartları, şekilleri, çeşitleri ile Borçlar Kanununun Özel Hükümlerde düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, hasılat kirası, ariyet, ödünç, hizmet, istisna, yayım, vekalet, itibar mektubu ve itibar emri, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet, kaydıhayat ile irad, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, hile, gabin, muvazaa ve diğer tüm kanunlarda yer alan sözleşme konularında müvekkillerimize gereken hukuki yardımı sağlayarak en iyi şekilde temsil etmektedir. NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta avukat kadrosu ile Borçlar Hukuku ve Sözleşmelere ilişkin dava ve işlerde faaliyetlerine devam etmektedir.

Isparta Borçlar Hukuku ve Sözleşmeler Avukatı Olarak Faaliyetlerimiz

  • Borçlar Kanunu genel hükümlerine uygun sözleşmelerin hazırlanması
  • Haksız fiiller, sözleşmelerden kaynaklı veya haksız fiilden kaynaklı maddi manevi tazminat talepleri, sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun düşmesi, cari hesap, alacağın temliki, borcun nakli konularında hukuki danışmanlık
  • İşletmenin devri, işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık
  • Kusursuz sorumluluk davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?