Isparta Avukat

Bilişim Hukuku Nedir ?

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da Bilişim Hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Bilişim hukuku; İnternet içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile ilgili olarak, internet kanalıyla yapılan marka ihlallerinin önlenmesi, bilişim sisteminin hukuka aykırı ihlali bozulmasını ele alır. Bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, yok edilmesi ve müstehcenlik dahil olmak üzere kanunumuza yeni eklenmiş bilişim suçları ile her türlü hukuki mücadelenin sağlanması, e-ticaret, alan adlarına ilişkin haksız rekabet uyuşmazlıklarının giderilmesi, internet kanalıyla meydana gelen hakaret ve kişilik haklarının ihlali hallerinde hukuki destek sağlanmasıdır. Bu bağlamda erişimin engellenmesi sürecinin takibi, internet yolu ile kredi kartı hırsızlığı ve kullanımı vb. konulara ilişkin müvekkillerine gereken hukuki yardımı sağlayarak en iyi şekilde temsil etmektedir. NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta Bilişim avukatı kadrosu ile Bilişim Hukukuna ilişkin dava ve işlerde faaliyetlerine devam etmektedir.

Isparta Bilişim Hukuku Avukatı Olarak Faaliyetlerimiz

  • Özel hayatın gizliliği ile kişi hak ve özgürlüklerinin internet ortamında ihlal edilmesinden doğan davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesinde kanuni yükümlülükler ve uyulması gereken usul ve esasların gözetilmesine yönelik dava ve danışmanlık hizmetleri,
  • Bilişim sistemine girme, sitemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme hususlarından doğan davalar,
  • Banka ve kredi kartlarına yönelik olarak bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle işlenen suçları konu alan davalar.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?