Isparta Avukat

Gizlilik ve Mesleki Sır

Şeffaflık

Bağımsızlık

ısparta avukat

Isparta Avukat NB Hukuk Bürosu

Isparta Avukat NB Hukuk Bürosu, müvekkillerine dava ve hukuki danışmanlık kapsamında, dinamik ve alanlarında uzman avukatlarla, önceliğimiz olan şeffaf, yapıcı ve müvekkil odaklı çalışma prensiplerimizle motivasyonu yüksek, üretken bir çalışma ortamına sahip olmanın avantajı ile meslek kurallarından ödün vermeden hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Başta Aile Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku alanları olmak üzere, Ticaret ve İş Hukuku, Bilişim Hukuku, Sağlık Hukuku, Isparta Avukat, Spor Hukuku ve Rekabet Hukuku gibi özel uzmanlık gerektiren birçok alanda hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Nasıl yardım edebiliriz?

Isparta Avukat

Aile Hukuku

Kişiler arasındaki evlenme, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet belirleme, eşler arasındaki mal rejimleri, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda çalışmaktayız.

Ceza Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde, borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır.

Borçlar Hukuku

Borçlar kanunundan doğan davalarda; hile, gabin, muvazaa ve borcun dayanağı sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü vb. konularda müvekkillerine hizmet vermektedir. 

Ticaret ve İş Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku'nun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı ve acentelik olarak bilinir.

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku, hasta ve hekim hakları ile sağlık hizmeti sunucularının devlet kurumları ile olan ilişkisini birlikte ele alması sebebiyle tıp ve hukuk karma bilimidir.

isparta avukatlik
isparta avukat
isparta avukat

Meslek İlkelerimiz

Gizlilik ve Mesleki Sır

'Sır saklama ve gizlilik' avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden birisidir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 36. Maddesi ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Şeffaflık Isparta Avukat

Hukuk büromuz, mesleki faaliyetlerini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline objektif ve açık bir şekilde aktarmaktadır.

Bağımsızlık

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukat lık mesleğinin icrasında 'bağımsızlık' etkin bir savunma için zorunludur. Isparta NB Hukuk Bürosu, görevini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmektedir

Son Yazılar

Ceza Hukuku

NB Hukuk ve Avukatlık Bürosu Isparta’da ceza davaları alanında faaliyet göstermektedir....

Devamını Oku

Sizlere yardım edebilmek için buradayız.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?